Konferenca 2020-2021

 

  • Konferencë Shkencore Qendrat e Banuara të Shqipërisë - Gjendja dhe e ardhmja (17 dhjetor, 2021)

 

  • Simpozium Shkencor “Vreshtaria dhe Verëtaria në Hapësirën Mbarëshqipëtare” (Tiranë, 2–4 dhjetor, 2021)

 

  • Akademia e Shkencave më 13 tetor organizon konferencën shkencore: Migjeni dhe Dritëroi - dy shkrimtarë me vështrim nga e ardhmja

 

  • Konferenca Ndërkombëtare e Tendencave në Nanoteknologji (TNT2021)

 

  • Akademia e Shkencave më 15 korrik organizon konferencën shkencore jubilare “Papa Klementi XI dhe Shqipëria” në 300-vjetorin e ndarjes nga jeta

 

  • Akademia e Shkencave e Shqipërisë do të organizojë më 29 qershor, ora 11.00, konferencën shkencore in memoriam: “Akad. Petrit Gaçja, themelues dhe epinom i kardiokirurgjisë shqiptare” në 25-vjetorin e ndarjes nga jeta

 

  • Më 25 qershor në Akademisë së Shkencave të Shqipërisë mbahet konferenca shkencore: “Dramaturgu-poet Etëhem Haxhiademi në fokusin e trajtimeve letrare dhe gjuhësore”

 

  • Konferenca e shumëgjuhësisë/ Shkup 2020

 

  • Dita e Kujtesës (SHOAH)/ Berat 2020

 

Lexoni Marrëveshjen midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Institutit të Shkencave të Informacionit në Slloveni.

 

Lexoni Protokoll marrëveshjen mes Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave të Bullgarisë.

 

Lexoni Marrëveshjen për bashkëpunim shkencor ndërmjet Akademisë Malazeze të Shkencave e Arteve dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 

Lexoni Protokollin për veprimtaritë e përbashkëta ndërmjet Akademisë Malazeze të Shkencave e Arteve dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, për periudhën 2024-2025.

 

Biblioteka Digjitale

 

STUDIA ALBANICA  1995-2020

 

Studia_Albanica Studia_Albanica

 


ALBANIAN JOURNAL OF NATURAL AND TECNICAL SCIENCES, (AJNTS) 2014-2022

 

Studia_Albanica AJNTS

 


ALBANOLOGU i arvanitëve

 

Studia_Albanica ALBANOLOGU i arvanitëve

 


KËNGË POPULLORE NGA ÇAMERIA

 

Studia_Albanica KËNGË POPULLORE NGA ÇAMERIA

 


Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan

 

Studia_Albanica Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan

 


KARTA E GJELBËR

 

Studia_Albanica KARTA E GJELBËR

 


Akte të Kuvendit Ndërkombëtar të Studimeve Albanologjike

 

Studia_Albanica Volumi 1

 


Akte të Kuvendit Ndërkombëtar të Studimeve Albanologjike

 

Studia_Albanica Volumi 2

 


DHIMITËR S. SHUTERIQI

 

Studia_Albanica BIBLIOGRAFI 1933-2019

 


Luan Omari

 

Studia_Albanica BIBLIOGRAFI 1958-2017

 


Shaban Demiraj

 

Studia_Albanica BIBLIOGRAFI 1944-2019

 

Akte nga konferencat e organizuara nga ASH

 

Kumtesat nga konferenca shkencore e organizuar nga ASH në Universitetin e Elbasanit.

 

Kumtesat nga Simpoziumi shkencor "Vreshtaria dhe verëtaria në hapësirën mbarëshqiptare".