Lexoni Marrëveshjen midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Institutit të Shkencave të Informacionit në Slloveni.

 

Lexoni Protokoll marrëveshjen mes Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave të Bullgarisë.

 

Lexoni Marrëveshjen për bashkëpunim shkencor ndërmjet Akademisë Malazeze të Shkencave e Arteve dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 

Lexoni Protokollin për veprimtaritë e përbashkëta ndërmjet Akademisë Malazeze të Shkencave e Arteve dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, për periudhën 2024-2025.