Marrëveshje bashkëpunimi me Universitete

 

Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit “Karlovi” të Pragës.

Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit "Eqerem Çabej" të Gjirokastrës.

Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit "Ismail Qemali" të Vlorës.

Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit "Fan S. Noli" të Korçës.

Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit të Sporteve-Tiranë.

Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit të Mjekësisë-Tiranë.

Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Albanian Univesity

Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës

Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit Politeknik të Tiranës

LexoniMarrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit të Tiranës

 

 

Marrëveshje bashkëpunimi me të tjerë

 

Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Instituti Albanogjik të Prishtinës.

 

 

Të reja nga marrëveshje bashkëpunimi me Universite

 

Lexoni: Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit midis Akademisë së Shkencave dhe Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës

Lexoni: Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit midis Akademisë së Shkencave dhe Universitetit të Korçës

Lexoni: Nënshkuhet e para marrëveshje bashkëpunimi midis Akademisë së Shkencave dhe Universitetit të Sporteve 

Lexoni: Akademia e Shkencave dhe Universiteti i Tiranës thellojnë bashkëpunimin

Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit të Mjekësisë

Lexoni: Marrëveshje Bashkëpunimi me Akademinë e Shkencave, rikthen traditën kërkimore të Universitetit Bujqësor të Kamzës

Lexoni: Marrveshje Bashkëpunimi