Lexoni Protokoll marrëveshjen mes Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave të Bullgarisë

 

Lexoni Marrëveshjen për bashkëpunim shkencor ndërmjet Akademisë Malazeze të Shkencave e Arteve dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 

Lexoni Protokollin për veprimtaritë e përbashkëta ndërmjet Akademisë Malazeze të Shkencave e Arteve dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, për periudhën 2024-2025.

 

Baza e Kërkuesve Shkencore

E-CRIS.AL (cobiss.net)

Akte nga konferencat e organizuara nga ASH

 

Kumtesat nga konferenca shkencore e organizuar nga ASH në Universitetin e Elbasanit.

 

Kumtesat nga Simpoziumi shkencor "Vreshtaria dhe verëtaria në hapësirën mbarëshqiptare".

Biblioteka Digjitale

 

STUDIA ALBANICA  1995-2020

 

Studia_Albanica Studia_Albanica

 


ALBANIAN JOURNAL OF NATURAL AND TECNICAL SCIENCES, (AJNTS) 2014-2022

 

Studia_Albanica AJNTS

 


ALBANOLOGU i arvanitëve

 

Studia_Albanica ALBANOLOGU i arvanitëve

 


KËNGË POPULLORE NGA ÇAMERIA

 

Studia_Albanica KËNGË POPULLORE NGA ÇAMERIA

 


Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan

 

Studia_Albanica Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan

 


KARTA E GJELBËR

 

Studia_Albanica KARTA E GJELBËR

 


Akte të Kuvendit Ndërkombëtar të Studimeve Albanologjike

 

Studia_Albanica Volumi 1

 


Akte të Kuvendit Ndërkombëtar të Studimeve Albanologjike

 

Studia_Albanica Volumi 2

 


DHIMITËR S. SHUTERIQI

 

Studia_Albanica BIBLIOGRAFI 1933-2019

 


Luan Omari

 

Studia_Albanica BIBLIOGRAFI 1958-2017

 


Shaban Demiraj

 

Studia_Albanica BIBLIOGRAFI 1944-2019

 

Konferencë ndërkombëtare: "Roli i mjekësisë veterinare në një përqasje shëndetësore"

***

Akademia e Shkencave e Shqipërisë në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës do të mbajë më 27 maj 2022 në sallën “Aleks Buda” konferencën ndërkombëtare "Roli i mjekësisë veterinare në një përqasje shëndetësore"/ “Role of veterinary medicine in one health approach”.

 

Objektivi kryesor i konferencës është diskutimi mbi rolin dhe vendin e mjekësisë veterinare në një përqasje shëndetësore, për evidentimin/zbulimin e hershëm të sëmundjeve emergjente, riemergjente dhe zoonozave. Kjo konferencë do të krijojë mundësi debati dhe diskutimi midis specialistëve, kërkuesve dhe shkencëtarëve.

 

Veprimtaria do të mbahet me pjesëmarrjen e kërkuesve, stafit pedagogjik, studentëve, etj., nga universitete dhe institucione të tjera nga Shqipëria, si dhe nga universitete të ndryshme europiane/joeuropiane.

 

Komiteti honorifik

Skënder Gjinushi, Kryetar i Akademisë së Shkencave

Fatbardh Sallaku, Rektor i Universitetit Bujqësor të Tiranës

Neki Frashëri, Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Efigjeni Kongjika, Akademia e Shkencave e Shqipërisë

        

Komiteti shkencor

Ilia Mikerezi, Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Rezart Postoli, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Erinda Lika, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Kiril Krstevski, Universiteti Methodius në Shkup, Maqedonia e Veriut

Bryan Markey, Kolegji Universitar i Dublinit, Irlandë

Seamus Fanning, Kolegji Universitar i Dublinit, Irlandë

Gerald Barry, Kolegji Universitar i Dublinit, Irlandë

Camilla Luzzago, Universiteti i Milanos, Itali

Gabriele Brecchia, Universiteti i Milanos, Itali

Anila Hoda, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Bizena Bijo, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Xhelil Koleci, Universiteti Bujqësor i Tiranës

 

Komiteti organizues

Anita Koni, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Sonila Coçoli, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Majlind Sulçe, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Anita Berberi, Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Bashkëngjitur gjeni ftesën e Konferencës.