Marrëveshje Bashkëpunimi Kërkimor-Shkencor Ndërmjet Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë


                     Akademia e Arteve                                                      Akademia e Shkencave
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës (ASHAK)                Akademia e Shkencave e Shqipërisë (ASHASH)

 

Kliko për të lexuar protokollin 2024-2025, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit kërkimor shkencor dhe artistik.

 

Kliko për të lexuar protokollin 2022-2023, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit.

 

Kliko për të lexuar protokollin 01.02.2020-31.12.2021, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit kërkimor shkencor dhe artistik.

 

Kliko për të lexuar protokollin 2018-2020, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të lexuar protokollin 2015-2017, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të lexuar protokollin 2013-2015, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të lexuar protokollin 2011-2013, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të lexuar protokollin 2009-2011, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të lexuar protokollin 2007-2009, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të lexuar protokollin 2005-2007, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të lexuar protokollin 2003-2005, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të lexuar protokollin 2000-2002, për zbatimin e marrëveshjes së bashkëpunimit

 

Kliko për të parë lexuar marrëveshjen e bashkëpunimit