Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Të nominuar për çmimin shkencor kombëtar “Eqrem Çabej”

 

Nazim GRUDA

Apollon Baçe

    Nazim GRUDA

Adriatik Mateli

  Nazim GRUDA

Grup autorësh

 


 

Të nominuar për çmimin shkencor kombëtar  "Petrit Radovicka"

Nazim GRUDA

Aristotel Pano
Anastas Angjeli 

  Nazim GRUDA

Jani Vangjeli

 


 

Të nominuar për çmimin shkencor kombëtar për "Kërkuesin e ri më të suksesshëm"

      

Nazim GRUDA

Belisa Muka
Giuseppe Lepore

      Nazim GRUDA

Nebi Bardhoshi
Olsi Lelaj