Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Anëtarë Themelues të Akademisë së të Rinjve

 

Andi Rëmbeci

Andi Rëmbeci

Universiteti i Tiranës

 

Belfjore Qose

Belfjore Qose

Universiteti i Tiranës

 

Edelaida Cenaj-Cepa

Edelaida Cenaj-Çepa

Universiteti “Aleksandër Xhuvani”

Erida Gjini

Erida Gjini

Instituto Gulbenkian de Ciencia,Portugali


Eris Rusi

Eris Rusi

Universiteti “Fan Noli”

 

Ilda Kazani

Ilda Kazani

Universiteti Politeknik i Tiranës

Mentor Beqa

Mentor Beqa

Universiteti Europian i Tiranës

Mikaela Minga

Mikaela Minga

Qendra e Studimeve Albanologjike


Nebi Bardhoshi

Nebi Bardhoshi

Qendra e Studimeve Albanologjike

Rigers Bakiu

Rigers Bakiu

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Shaniko Allajbeu

Shaniko Allajbeu

Universiteti “Ismail Qemali”

 

Sokol Çunga

Sokol Çunga

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave


Teuta Toska

Teuta Toska

Universiteti “Aleksandër Xhuvani”

Thomas Frashëri

Thomas Frashëri

Kabineti i Kryeministrit

 

Valbona Sota

Valbona Sota

Universiteti i Tiranës

 

Xh Cani

Xhaklina Cani

Universiteti i Tiranës

 
Akademia e të Rinjve pranë Akademisë së Shkencave anëtare e Global Young Academy