International Conference on Geosciences and Earthquake Engineering -

Challenges for Balkan Region (ICGEE-2020)


(Konferencë Ndërkombëtare mbi Gjeoshkencën dhe Inxhinierinë e Tërmeteve, Sfidat në Rajonin e Ballkanit.
Tirana, 26 - 28 November 2020This page is under construction


ORGANIZERS