WEPSD-2021

 

1st International Conference on Water Environmental Protection and Sustainable Development

WEPSD-2021

 

Tirana, May 17 - 18, 2021


 

 

Lexo Draft programin e konferencës ndërkombëtare "Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm"

 

Lexo Thirrjen III të konferencës ndërkombëtare "Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm"

 

Lexo Thirrjen II të konferencës ndërkombëtare "Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm"

 

Lexo Thirrjen I të konferencës ndërkombëtare "Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm"

 

Lexo Vendim Nr. 25, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e komitetit organizator të konferencës ndërkombëtare [Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm]"