Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Simpozime dhe Forume

    1. Lexoni: Forumi Shkencor “Dibra e Madhe dhe Radika”

    2. Lexoni: Forumi Publik “Përparësi të vreshtarisë dhe të verëtarisë në Shqipëri”

    3. Lexoni: Simpoziumi i X Ndërkombëtar "Biodiversiteti, Ruajtja dhe Përdorimi i Qëndrueshëm për Zhvillimin Rural"

    4. Lexoni: Simpoziumi i XII Ndërkombëtar i Ruajtjes së Biodiversitetit  dhe Përdorimit të Qëndrueshëm për Zhvillimin Rural"