Vendim për shpalljen e të nominuarve

Hits: 2771

 

 

Lexoni Vendim nr.6, datë 8 maj 2019 "Për shpalljen e të nominuarve të Çmimeve Shkencore Kombëtare 2018, që akordohen nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë"