Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Seminare dhe Leksione të Hapura


  1. Ditë të Informimit Shkencor


    Një kumtim i fizikanit Nuçi Panidha, në sallën e Bibliotekës Shkencore të Akademisë së Shkencave, rreth rezultateve të një pune teorike shumëvjeçare të tij mbi ekzistencën e Konstantes së Plank-ut, ngjalli interesimin e një grupi fizikanësh, të ftuar nga universitete dhe institucione të tjera të kërkimit shkencor në Shqipëri. Takimi u organizua nga Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike të Akademisë së Shkencave.


  2. Leksion i Hapur


    Në kuadër të Programit "Edukimi në Shkencë", më 26 nëntor 2014, Seksioni i shkencave natyrore dhe teknike i Akademisë së Shkencave organizoi leksionin e hapur "The potential role of bacterial endotoxins on the etiopathogenesis of transmissible spongiform encephalopathies (TSEs)", mbajtur nga prof. Burim N. Ametaj, DVM, PhD në Universitetin e Albertës, Kanada, Departamenti i Bujqësisë, Ushqimit dhe Shkencave të të Ushqyerit.
    Leksioni u mbajt në sallën e Bibliotekës së Akademisë së Shkencave, në një auditor me kërkues shkencorë, akademikë, specialistë, pedagogë të fushave të gjenetikës, veterinarisë, mjekësisë, mikrobiologjisë etj. Gjatë këtij takimi shkencor u zhvilluan diskutime në lidhje me bashkëpunime të mundshme e të rëndësishme, shkencore dhe praktike në të ardhmen ndërmjet institucioneve shqiptare e Universitetit të Albertës, Kanada.