Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Anëtarë të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike

 

Akademik Albert DOJA

Akad.Albert DOJA

Fusha: Antropologji

Akademik Anastas ANGJELI

Akad.Anastas ANGJELI

Fusha: Ekonomi

Akademik Apollon BACE

Akad.Apollon BACE

Fusha: Arkeologji

Akademik Artan FUGA

Akad.Artan FUGA

Fusha: Sociologji


Akademik Aurela Anastasi

Akad.Aurela ANASTASI

Fusha: Drejtësi

Akademik Beqir Meta

Akad.Beqir META

Fusha: Histori

Akademik Fatos KONGOLI

Akad.Fatos KONGOLI

Fusha: Letërsi


Akademik Floresha DADO

Akad.Floresha DADO

Fusha: Studime Letrare

Akademik Gjovalin SHKURTAJ

Akad.Asc.Gjovalin SHKURTAJ

Fusha: Gjuhësi

Akademik Kosta BARJABA

Akad.Kosta BARJABA

Fusha: Sociologji

Akademik Marenglen VERLI

Akad.Marenglen VERLI

Fusha: Histori


Akademik Muzafer KORKUTI

Akad.Muzafer KORKUTI

Fusha: Arkeologji

Akademik Shaban SINANI

Akad.Asc.Shaban SINANI

Fusha: Antropologji

Akademik Vasil S. Tole

Akad.Vasil S. TOLE

Fusha: Muzikologji

Akademik Xhevahir SPAHIU

Akad.Xhevahir SPAHIU

Fusha: Letërsi