Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Anëtarë të Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike

 

Akademik Adnan KASTRATI

Akad.Adnan KASTRATI

Fusha: Mjekësi

Akademik Anesti KONDILI

Akad.Anesti KONDILI

Fusha: Mjekësi

Akademik Arben MËRKOÇI

Akad.Arben MËRKOÇI

Fusha: Kimi

Akademik Arjan DURRËSI

Akad.Asc.Arjan DURRËSI

Fusha: Teknologji Informacioni


Akademik Bashkim RESULI

Akad.Bashkim RESULI

Fusha: Mjekësi

Akademik Besim ELEZI

Besim ELEZI

Fusha: Mjekësi

Akademik Edmond PINGULI

Akad.Edmond PINGULI

Fusha: Ndërtim

Akademik Efigjeni KONGJIKA

Akad.Efigjeni KONGJIKA

Fusha: Biologji


Akademik Floran VILA

Akad.Floran VILA

Fusha: Fizikë

Akademik Gudar BEQIRAJ

Akad.Gudar BEQIRAJ

Fusha: Matematikë-Informatikë

Akademik Ilirian MALOLLARI

Akad.Asc.Ilirian MALOLLARI

Fusha: Kimi Industriale

Akademik Jani VANGJELI

Akad.Jani VANGJELI

Fusha: Biologji


Akademik Jorgaq KAÇANI

Akad.Jorgaq KAÇANI

Fusha: Mekanikë

Akademik Nazim GRUDA

Akad.Nazim GRUDA

Fusha: Bujqësi

Akademik Neki FRASHËRI

Akad.Neki FRASHËRI

Fusha: Matematikë-Informatikë

Akademik Nestor THERESKA

Akad.Asc.Nestor THERESKA

Fusha: Mjekësi


Akademik Petraq PETRO

Akad.Petraq PETRO

Fusha: Matematikë

Akademik Rexhep MEJDANI

Akad.Rexhep MEJDANI

Fusha: Fizikë

Akademik Salvator BUSHATI

Akad.Salvator BUSHATI

Fusha: Gjeofizikë

Akademik Skënder GJINUSHI

Akad.Skënder GJINUSHI

Fusha: Matematikë