Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

 

Në kuadër të nxitjes të strukturave publike dhe veçanërisht për përfshirjen e veprimtarive private bujqësore e ushqimore në ekonominë shqiptare u zhvillua në bashkëpunim takimi rajonal “Terra Madre Balkans” i prodhuesve të vegjël artizanë të ushqimit (Small-Scale Artisan Food Producers, SSAFPs) dhe komuniteteve të ushqimit nga Europa Jugore, së bashku me fermerë, seleksionues, aktivistë, shefa të kuzhinës dhe përfaqësues nga fusha akademike e kërkues të rinj nga rajoni. Në këtë takim që u mbajt mga data të u diskutua nevoja e SSAFPs për të qenë në qendër të agjendës së politikave si në nivel kombëtar edhe në atë të BE-së. Të pranishmit në Konferencë ishin të shumtë: 350 delegatë nga 13 shtete (Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Qipro, Greqia, Kosova, Mali i Zi, Republika e Maqedonisë, Rumania, Serbia, Turqia, Italia dhe Shqipëria), të cilët u aktivizuan në veprimtaritë e organizuara. Në takim mori pjesë dhe Presidenti i Organizatës së “Slow Food”, Dr. Karlo Petrini, disa ministra, si dhe Kryebashkiaku i Tiranës, Z. Erion Veliaj.

U zgjodh pikërisht Shqipëria për takimin “Terra Madre Balkans 2016”, pasi rrjeti “Slow Food” i vendit tonë po rritet me shpejtësi, duke patur 22 produkte të regjistruara në “Slow Food Ark of Taste” – katalogu i produkteve ushqimore të rrezikuara, dy “Slow Food Presidia” si (Përmet Gliko dhe Mishavin, një djathë me origjinë nga Kelmendi, në Alpet Shqiptare), pesë “Slow Food Convivia” (lokale vendase) dhe qindra mbështetës.


Në kuadër të kësaj veprimtarie, më 4 qershor në AShSh u mbajt Konferenca Shkencore “Putting Farmers First” me referime, postera dhe një tryezë të rrumbullakët. Në konferencë morën pjesë kërkues nga vende të ndryshme të Ballkanit, përfaqësues të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, si dhe studentë nga universitete të ndryshme të Shqipërisë. Nëpërmjet referimeve, diskutimet u përqendruan në dy probleme të rëndësishme: (i) biodiversiteti i ushqimeve dhe ruajtja e burimeve gjenetike, dhe (ii) fermerët artizanë, prodhues të vegjël, marketingu dhe përfshirja në tregje, ku pjesëmarrësit dhanë ndihmesën e tyre duke marrë parasysh standardet e integrimit në BE në çështjet e bujqësisë shumëfunksionale, të drejtat ligjore të prodhuesve të vegjël, të drejtësisë sociale, turizmit rural, marketingut të produkteve artizanale, etj. Në fund të veprimtarisë shkencore u organizua një Tryezë e Rrumbullakët, ku u paraqitën përfundimet e konferencës, si dhe informacion për veprimtaritë në të ardhmen.