Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

SHËRBIME INFORMUESE


Në ndihmë të përdoruesve të saj, BSH organizon formacionin shkencor, siguron akses dhe ndihmon përdoruesit në gjetjen dhe shfrytëzimin e literaturës së bibliotekës.


BSH ofron:
- Bibliografinë vjetore me botimet e reja të Akademisë së Shkencave;
- bibliografinë përmbledhëse me botimet e Akademisë së Shkencave (1972 - 2012);
- katalogët tradicionalë, në formën manual me skeda sistematik (sipas lëndës) dhe manual alfabetik.
- katalogun elektronik (on-line), me informacion nga literatura që disponon BSH.
- informacion nga bibliotekat e vendeve të tjera të rajonit të Ballkanit përmes regjistrimeve në programin e katalogimit të përbashkët rajonal COBISS3_AL. Http://www.al.cobiss.net


Biblioteka