Njoftim për shpalljen e procedurave për zgjedhjen e sekretarit shkencor

 

Kryesia e Akademisё sё Shkencave nё mbledhjen e saj tё datёs 13 nёntor 2019, mbёshtetur ligjit 53/2019 “Pёr Akademinё e Shkencave nё Republikёn e Shqipёrisё”, neni 7 pika 3, neni 9 pika 1, neni 11 pika 1, 8, 9,10 dhe Statutit tё Ash-sё, neni 20, pas vakancёs sё krijuar, vendosi shpalljen e konkurrimit dhe zgjedhjes pёr pozicionin e Sekretarit Shkencor tё ASh-sё sipas kritereve dhe procedurave tё mёposhtme.

 


Lexoni të plotë kriteret.