TRENDS IN NANOTECHNOLOGY

 

TRENDS IN NANO TECHNOLOGY

TNT-2020

 

Tirana, October 26 - 30, 2020


 

Lexo Vendim Nr. 21, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e komitetit organizator vendës për kongresin ndërkombëtar [Tendencat në nano teknologji 2020]"