Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Takim pune me ASHAK

 

Në kuadër të Marrëveshjes ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës (2018-2020), drejtuesit e seksioneve të shkencave natyrore dhe teknike të të dy akademive, zhvilluan një takim pune në mjediset e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Në takim u diskutua për agjendën e bashkëpunimit, arritjet dhe planifikimin e veprimtarive për vitin 2019. U diskutua që këto veprimtari të realizohen në përputhje me prioritetet e 2019 për kontributin e të dy akademive, nëpërmjet zhvillimit të përbashkëta të konferencave, seminareve, workshopeve, leksioneve të hapura, botimeve te ndryshme monografike e periodike dhe shkembimeve të ndërsjella, projekteve të përbashketa, etj. me Kontribute në kërkim–zhvillim, në edukim shkencorë, politika shkencore e qeverisëse në nivele të ndryshme, etj. Mbas takimit, drejtuesit e seksioneve informuan Kryetarin e Akademisë së Shkencave e Arteve të Kosovës, Akademik Nexhat Daci, i cili theksoi rendësinë emadhe të bashkëpunimit ndermjet akademive për të rritur në nivel më të lartë rolin e akademive në përputhje me kërkesat aktuale për zhvillimin ekonomik e social të dy vendeve.