Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Kongresi XII i AIESEE

 

Po mbahet Kongresi XII i AIESEE në Bukuresht, Rumani.

 

Seanca e parë e punës në Kongresin XII iu kushtua albanologjisë dhe lidhjeve të saj me sllavistikën, romanistikën, helenistikën dhe shkenca të tjera.

Referuan: akad. Victor Friedman, prof. Pettya Assenova, prof. Catherine Rudin, prof. Ekaterina Trpomanova, dr. Christina Markou, dr. Bilyana Mihaylova, prof. Artur Karasinski, prof. Irena Sawicka (senior researcher), Dana-Mihaela Zamfir.

 

Morën pjesë me diskutime prof. Joachim Matzinger, prof. Helmut Schaller, prof. Alexander Novik dhe të tjerë. U trajtuan probleme të gjuhësisë ballkanike, historike, krahasimtare.


Gjatë Kongresit do të paraqiten mbi 20 kumtesa për çështjet shqiptare. Akademia e Shkencave e Shqipërisë përfaqësohet nga akademike Floresha Dado, kryetare e seksionit të shkencave shoqërore ealbanologjike dhe nga akademiku i asociuar Shaban Sinani, sekretar i këtij seksioni.


Një stendë me botimet e Akademisë së Shkencave do të qendrojë e hapur gjatë gjithë ditëve të zhvillimit të kongresit.