Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

STATUTI I AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË

Në mbështetje të neneve 2, 3 të ligjit nr. 9655, datë 11.12.2006 dhe neneve 1,3,4 dhe 13 të ligjit nr. 9853, datë 26.12.2007 dhe të nenit 1 të ligjit nr. 9949, datë 7.7.2008 “Për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë”, Asambleja e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ka miratuar Statutin e saj.

 

Click to read the Statute of the Academy of Sciences of the Republic of Albania

 

Klikoni për të lexuar Statutin e ASH.