Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Ceremonia e Çmimeve Shkencore Kombëtare Vjetore 2018

 

U dhanë sot Çmimet Shkencore Kombëtare 2018 gjatë ceremonisë në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Edicioni i tretë i ndarjes së çmimeve, ashtu si dhe vitet e kaluara, përfshinte katër çmimet kryesore, të cilat ishin dhe të shoqëruara me diplomën si dhe motivacionin për përzgjedhjen e secilës vepër. Fituesit e çmimeve vijojnë si më poshtë:


Çmimi i karrierës, akademike, për merita jetesore, duke iu referuar vlerësimit retrospektiv të rezultateve në kërkimin akademik-universitar, me rëndësi për shkencën shqiptare dhe jetën e vendit; iu dha akademik Luan Omarit.

Çmimi “Eqrem Çabej” për veprat më cilësore origjinale monografike në shkencat shoqërore dhe albanologjike; iu dha një grupi autorësh për veprën “Historia e shqiptarëve gjatë shek. XX”.

Çmimi “Petrit Radovicka” për veprat apo projektet më të rëndësishme në shkencat natyrore dhe teknike; iu dha akademik Jani Vangjelit, për veprën “Atlas i Florës së Shqipërisë”.

Çmimi për kërkuesin e ri më të suksesshëm, përzgjedhur prej brezave të rinj të kërkuesve, që në fillimet e punës së tyre shkencore; iu dha prof. asoc. Belisa Muka dhe prof. asoc. Giuseppe Leppore, për veprën “La necropoli meridionale di Phoinike. Le tombe ellenistiche e romane.”