Konferenca

  1. Lexoni: Konferencë shkencore ndërkombëtare “Teknologjitë Inovative në Mbështetje të Bujqësisë dhe Agroturizmit”

  2. Lexoni: Konferencë shkencore ndërkombëtare “Romani shqiptar, fillimi i shekullit XXI”

  3. Lexoni: Edicioni i pestë i Forumit Ndërkombëtar të Integrimit të Qytetërimeve

  4. Lexoni: Konferencën "Kina, Ballkani dhe nisma një Brez, një Rrugë"

  5. Lexoni: Konferencën shkencore “Trashëgimia natyrore dhe kulturore – risi e shkencës gjeografike shqiptare”


 

Konferenca shkencore të zhvilluara në vitin 2017

 


 

Konferenca shkencore të zhvilluara në vitin 2016

 


 

 

Konferenca shkencore të zhvilluara në vitin 2015

 


 

Konferenca shkencore të zhvilluara në vitin 2014