Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Edicioni i pestë i Forumit Ndërkombëtar të Integrimit të Qytetërimeve

 

Akad. as Shaban Sinani, Sekretar i Seksionit të shkencave shoqërore dhe Albanologjike të AShSh-së, më 28 shtator 2018, mori pjesë në edicionin e pestë të Forumit Ndërkombëtar të Integrimit të Qytetërimeve, me kumtesën The restoration of two oldest codices of Albania in China based in Albanian sources, në Pekin, nën kujdesin e UNESCO-s. Punimi është botuar në aktet e pranuara me proceeding të Forumit, p. 600-615. Gjithashtu, ai mbajti ligjëratën: Balkan-Bible or Balkan-Babel, organizuar nga Center for Balkan Studies e BFSU, për doktorantë të shqipes, greqishtes, rumanishtes, serbishtes, bullgarishtes, hungarishtes, sllovenishtes, polonishtes etj. Kjo veprimtari u pasqyrua edhe në buletinin zyrtar të BFSU (https://mp.weixin.qq.com/s/vOsVhZ1dHk_xLeLAs84mTA); leksion me studentët dhe lektorët e katedrës së gjuhës shqipe, paraqitur në buletinin e BFSU (https://mp.weixin.qq.com/s/4gO-iw9CAppvfcjjGDQLVg).