Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Konferenca 2017

 

 

  1. Lexoni: Kongresi V-të Ndërkombëtar i Shoqatës Shqiptare të Obstetër- Gjinekologëve 

  2. Lexoni: Konferencën shkencore Ndërkombëtare "Risi arkeologjike nga trevat shqiptare" 

  3. Lexoni: Konferencën jubilare "Androkli Kostallari figurë e shquar e albanologjisë shqiptare"

  4. Lexoni: Konferencën shkencore jubilare "Rexhep Ismajli në 70-vjetorin e lindjes"

  5. Lexoni: Konferencën shkencore ndërkombëtare "Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan, (1767-2017)"

  6. Lexoni: Konferencën shkencore ndërkombëtare “BalkanCom” me temë: Angazhimi i rajonit të Ballkanit përmes komunikimit dhe rrjetëzimit"

  7. Lexoni: Konferencën shkencore ndërkombëtare “Kanceri i Qafës së Mitrës: parandalimi, diagnostikimi dhe trajtimi i tij“

  8. Lexoni: “Prenkë Jakova në 100-vjetorin e lindjes (1917-2017)", Tribunë muzikologjike, eskpozitë dhe përshëndetje muzikore