Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

 Vendim i Asamblesë së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, datë 18.10.2019


Asambleja e Akademisë së Shkencave në mbledhjen e saj të ditës së sotme miratoi disa hapa të tjerë në konsolidimin e reformës institucionale.

Me hyrjen në fuqi të ligjit 53/2019 të ASH-së, asambleja përmbushi së pari detyrimin ligjor për hartimin dhe aprovimin e Statutit të ri të Akademisë së Shkencave, dokument i hartuar nga grupi i reformës në bashkëpunim me gjithë akademikët,  botën universitare e më gjerë.

Aspekt tjetër i vendimarrjes lidhet me hapjen e 8-10 vendeve të reja për akademikë në mënyrë që asambleja të ripërtërijë përbërjen e saj me anëtarë të rinj, proces që do të zgjasë 6 muaj.

Asambleja konform nenit 11, pika 6 të ligjit 53/2019 rikonfirmoi në detyrë kryetarin e zgjedhur të ASH-së akademik Skënder Gjinushin.

 

Klikoni për të lexuar të plotë vendimin.