Forum Publik IV "Përkthimi i rritjes ekonomike në Mirëqënie"

 


Më 9 janar, në orën 9.00 n
ë sallën e Librit Akademik, Akademia e Shkencave zhvillon Forumin Publik IV "Përkthimi i rritjes ekonomike në Mirëqënie", me pjesëmarrjen e ekspertëve të njohur të ekonomisë dhe sistemit të mirëqënies.