Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Forum Publik IV "Përkthimi i rritjes ekonomike në Mirëqënie"

 


Më 9 janar, në orën 9.00 n
ë sallën e Librit Akademik, Akademia e Shkencave zhvillon Forumin Publik IV "Përkthimi i rritjes ekonomike në Mirëqënie", me pjesëmarrjen e ekspertëve të njohur të ekonomisë dhe sistemit të mirëqënies.