Anëtarë të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike

 

Akademik Albert DOJA

Akad.Albert DOJA

Fusha: Antropologji

Akademik Anastas ANGJELI

Akad.Anastas ANGJELI

Fusha: Ekonomi

Akademik Apollon BACE

Akad.Apollon BACE

Fusha: Arkeologji

Akademik Artan FUGA

Akad.Artan FUGA

Fusha: Sociologji


Akademik Aurela Anastasi

Akad.Aurela ANASTASI

Fusha: Drejtësi

Akademik Beqir Meta

Akad.Beqir META

Fusha: Histori

Akademik Fatos KONGOLI

Akad.Fatos KONGOLI

Fusha: Letërsi


Akademik Floresha DADO

Akad.Floresha DADO

Fusha: Studime Letrare

Akademik Gjovalin SHKURTAJ

Akad.Asc.Gjovalin SHKURTAJ

Fusha: Gjuhësi

Akademik Kosta BARJABA

Akad.Kosta BARJABA

Fusha: Sociologji

Akademik Marenglen VERLI

Akad.Marenglen VERLI

Fusha: Histori


Akademik Muzafer KORKUTI

Akad.Muzafer KORKUTI

Fusha: Arkeologji

Akademik Shaban SINANI

Akad.Asc.Shaban SINANI

Fusha: Antropologji

Akademik Vasil S. Tole

Akad.Vasil S. TOLE

Fusha: Muzikologji

Akademik Xhevahir SPAHIU

Akad.Xhevahir SPAHIU

Fusha: Letërsi