Sekretari Shkencor SSHNT

Akademike e Asociuar Efigjeni Kongjika

Sekretar Shkencor i Seksionit të Shkencave Natyrore Teknike


Akademike e Asociuar Efigjeni KONGJIKA


CV e Sekretarit Shkencor të Seksionit të Shkencave Natyrore Teknike