Më 18 shtator 2020 në mjediset e Akademisë së Shkencave u zhvillua Forumi Kombëtar “Mbi gjendjen e kërkimit shkencor dhe perspektiva në Bioteknologji dhe Gjenetikë në Shqipëri”.

 

Të nderuar pjesëmarrës,

Është kënaqësi të hap këtë takim pune me një temë tepër ambicioze “Mbi gjendjen e kërkimit shkencor dhe perspektivat në bioteknologji dhe gjenetikë në Shqipëri”.

Siç dihet më 28 shkurt 2020, bazuar në ligjin e ri të ASH u ngrit Njësia e Kërkim studimit në fushën e bioshkencës, bioteknologjisë dhe gjenetikës e përbërë nga akademikë Ilia Mikerezi, Efigjeni Kongjika, Genc Sulçebe, prof. Ariola Bacu dhe prof. Grigor Zoraqi.

Duke falënderuar njësinë e kolegët tanë për organizimin e këtij aktiviteti. Është rasti të shprehim homazhet tona, vlerësimin tonë maksimal si dhe keqardhjen e thellë, për humbjen e papritur e të parakohshme të profesorit të talentuar Grigor Zoraqi,  duke ju ftuar të mbajmë një minutë heshtje, për kujtimin e kontributin e tij.

 

Lexo fjalën e plotë