Njoftime të ASH

 

Lexoni Akademia e Shkencave e Shqipërisë do të mbajë më 9 korrik, ora 11.00 mbledhjen e Asamblesë

 

Njoftim: "Në zbatim të nenit 12 të Rregullores “Mbi kriteret e përgjithshme e të veçanta dhe procedurat e pranimit të personelit në strukturën dhe organikën bazë të Akademisë së Shkencave, si dhe në strukturat e ngritura pranë saj”, njoftimit për pozicion të lire pune, dt.21.04.2021 si dhe vendimit të Kryesisë së ASH për krijimin e Komisionit të Përhershëm të Pranimit për kryerjen e procedurave të konkurimit për pozicionin “Përgjegjës Sektori, Sektori i Buxhetit dhe Financës”, sipas datave të përcaktuara në njoftimet përkatëse, në përfundim të procesit të konkurrimit, shpallet fitues:

1. Z. Besfort Seiti, fitues për pozicionin e punës së përgjegjësit të Sektorit të Buxhetit dhe Financës në ASH".


Lexoni Njësia Përgjegjëse e Personelit, njofton kandidatët e kualifikuar në fazën e parë për vendin e lirë në Akademinë e Shkencave, “Përgjegjës Sektori, Sektori i Buxhetit dhe Financës”, se zhvillimi i konkursit me shkrim dhe me gojë pranë KPP do të zhvillohet më datë 01.06.2021, prej orës 11:00 në ambjentet e Akademisë së Shkencave.

 

Lexoni Njoftimin e listës fituese të fazës së parë për vendin vakant në ASH "Përgjegjës Sektori, Sektori i Buxhetit dhe Financës".

 

Lexoni Kalendar pë punën e Akademisë së Shkencave gjatë muajit shkurt 2021.

 

Lexoni Njoftimin për fituesin e vendit të specialistit të Kancelarit të ASH.

 

Lexoni Njoftimin për fituesin e vendit të specialistit të burimeve njerëzore- jurist.

 

Lexoni Njoftimin e listës fituese të fazës së parë për vendet vakante në ASH.

 

Lexoni Njoftimin e emërimeve të reja në ASH.

 

Lexoni Më datë 21.02.2020, diten e premte, ne oren 11.00 ne Sallen 'Aleks Buda" te ASH, u mbajt mbledhja e Asamblese sipas rendit te dites te percaktuar ne Vendimin e Kryesise.

 

Lexoni Njoftim publik mbi ecurinë e deritanishme të reformës në Akademinë e Shkencave përmes dokumenteve dhe vendimeve përkatëse.

 

Lexoni Letër Publike, iniciuar nga disa Anëtarë Nderi të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, mbështetur nga disa prej kolegëve të tyre, emrat e të cilëve janë poshtëshënuar si nënshkrues.

 

Lexoni dorëheqjen e Akademik Muzafer Korkutit nga posti i zëvendëskryearit të Akademisë së Shkencave.

 

Dt. 03 korrik 2017, Mbledhje e zakonshme e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 4 shtator 2017, ora 11.00 në sallën "Aleks Buda".

 

Njoftim Nënshkrim Protokolli Bashkëpunimi

 

Njoftim Marrëveshje dy palëshe për bashkëpunim

 

Njoftim Miratohen titujt e botimeve akademike për vitin 2016

 

Njoftim 4 dhjetor 2015 - 95 vjetori i Akademikut Kristo Frasheri

 

Lexoni 3 Dhjetor 2015 - Simpozium Shkencor

 

Njoftim Nekrologji e akademik Jorgo BULO

 

Njoftim 26 nëntor 2015 - Ndahet nga jeta akademik Jorgo BULO

 

Njoftim Vizitë në Akademinë e Shkencave e Delegacionit të Parlamentit të Kosovës, i kryesuar nga Kryetari i Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë dhe Sport, Z. Nait Hasani.

 

Njoftim 9 Nëntor 2015 - U zhvillua Konferenca Shkencore Ndërkombëtare "Letrat Shqipe dhe Gjuhët e Tjera të Letërsisë".

 

Njoftim 9 Nëntor 2015 - Konferencë Shkencore Ndërkombëtare "Letrat Shqipe dhe Gjuhët e Tjera të Letërsisë".

 

Njoftim 22 Tetor 2015 - Deklaratë e Akademisë së Shkencave

 

Njoftim November 21, 2015 - SCIENTIFIC CONFERENCE "Health through Nutrition: Factors of nutrition and their impact on morbidity"

 

Njoftim Akademia e Shkencave e Shqipërisë merr pjesë në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare me titull: “ Earth Observation, Open Science 2.0"

 

Njoftim Botohet studimi për gjuhën shqipe në Bullgari - E FOLMJA SHQIPE NË FSHATIN MANDRICA

 

Njoftim Akademi Solemne - Dhimitër Shuteriqi 100-vjetori i lindjes

 

Njoftim Urim për fillimin e vitit të ri akademik 2015-2016

 

Njoftim Deklaratë e Akademisë së Shkencave

 

Njoftim Mbahet ne Sofje Kongresi XI i Shoqatës Ndërkombëtare të Studimeve për Europën Juglindore (AIESEE)

 

Njoftim për ndarjen nga jeta të Akad. Pajazi Nushi

 

Njoftim për ndarjen nga jeta të Akad. Mark Krasniqi

 

Njoftim pë nderimin e fizikanit shqiptar akad. Floran Vila me Cmimin e Nderit të Unionit

 

Njoftim për përkujtimin e 100-vjetorit të lindjes së personalitetit të kulturës shqiptare, Dhimitër Shuteriqi

 

Njoftim për deklaratën e përbashkët të konferencës I të përbashkët shkencore - nisma ndërqeveritare për ballkanin perëndimor