Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Simpozime  1. Lexoni: Forum Shkencor “Kultivarët e vendit të pemëve frutore, hardhisë, ullirit dhe agrumeve në Shqipëri dhe në Kosovë dhe ndërtimi i sistemit shkencor të certifikimit për prodhimin e fidanëve”

  2. Lexoni: Workshop Shqipëri-Spanjë mbi Nanoteknologjinë – ndikimin në shëndet, mjedis, kujdesin dhe sigurinë në Shqipëri

  3. Lexoni: Workshopi “Alpet, një pasuri madhështore monumentale e natyrës”

  4. Lexoni: Simpoziumi shkencor ndërkombëtar “Kulturat in vitro nga kërkimi shkencor drejt tregut; nevoja e krijimit të Rrjetit Virtual Kombëtar të Bioteknologjisë Bimore”

  5. Lexoni: Simpoziumi shkencor ndërkombëtar “Identification and evaluation of plant genetic resources through linguistic resources and Albanian tradition illuminated by Prof. Karl Hammer"

  6. Lexoni: Simpoziumi i XII Ndërkombëtar i Ruajtjes së Biodiversitetit dhe Përdorimit të Qëndrueshëm për Zhvillimin Rural"

  7. Lexoni: Simpoziumi i XI të shkencor ndërkombëtar "Biodiversiteti, ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm për zhvillimin rural"

  8. Lexoni: Simpoziumi i X Ndërkombëtar "Biodiversiteti, Ruajtja dhe Përdorimi i Qëndrueshëm për Zhvillimin Rural"