Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Vende të lira pune 

 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë në zbatim të Ligjit nr. 9655, datë 11.12.2006 "Për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë", të Statutit dhe të “Rregullores së Brendshme”, shpall konkursin për 1 vend, punonjës kërkimor shkencor me titullin “Profesor” tek “Njësia e e Projekteve të Kërkimit, Zhvillimit Teknologjik dhe Inovacioneve” (NPKZHTI) në ASH.

 

Lexoni njoftimin e plotë.