Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Veprimtaria e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë e kryen funksionin e saj në përputhje me ligjin “Për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë”, nr. 9655, datë. 11.12.2006, ndryshuar me Ligjin nr. 9853, datë 26.12.2007, Ligjin nr. 9949, datë 07.07/2008 dhe Ligjin nr. 10271, datë 22.04.2010 të miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë.Click to read Law No. 9655, of 11.12.2006 ON THE ACADEMY OF SCIENCES IN THE REPUBLIC OF ALBANIA


Kliko për të parë të plotë ligjin bazë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë nr.9655, dt.11.12.2006


Kliko për të parë ndryshimet në ligjin nr. 9853 dt. 26.12.2007

Kliko për të parë ndryshimet në ligjin nr. 9949 dt. 07.07.2008


Kliko për të parë ndryshimet në ligjin nr. 10271 dt. 22.04.2010