Lexo Vendimin Nr. 2, datë 25 mars 2016: “Për miratimin për botim të titujve të librave të Akademisë së Shkencave për vitin 2016"

Lexo Vendimin Nr. 2/2, datë 21 dhjetor 2015: “Për miratimin për botim të disa titujve librash shtesë, të ASH për vitin 2015"

Lexo Procesverbalin e Mbledhjes së Këshillit Botues, datë 30 prill 2015

Lexo Vendim Nr. 4, datë 20 nëntor 2015: “Për një ndryshim në Nenin Nr. 7 të Rregullores "Mbi Kriteret për Botim në Akademinë e Shkencve të Shqipërisë"

Lexo Vendim Nr. 1, datë 08 prill 2014: “Për miratimin e titujve të botimeve të Akademisë së Shkencave për vitin 2014”

Lexo Vendim Nr. 2 , datë 1 Korrik 2014: Për miratimin e "Kritereve për botim në Akademinë e Shkencave"

Lexo Vendim Nr. 2, datë 30 prill 2015: “Për miratimin e titujve të botimeve të Akademisë së për vitin 2015"

Lexo Rregullore e Këshillit të Botimeve të ASH, datë 25 Mars 2009