Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Këshilli i Botimeve

 

Lexo Rregullore e Këshillit të Botimeve të ASH, datë 25 Mars 2009

Lexo Urdhër Nr. 4, datë 11 Mars 2014: “Për përbërjen, caktimin e anëtarëve dhe të Sekretarisë Teknike të Këshillit të Botimeve të Akademisë së Shkencave”

Lexo Vendim Nr. 2 , datë 1 Korrik 2014: Për miratimin e "Kritereve për botim në Akademinë e Shkencave"

Lexo Vendim Nr. 4, datë 20 nëntor 2015: “Për një ndryshim në Nenin Nr. 7 të Rregullores "Mbi Kriteret për Botim në Akademinë e Shkencve të Shqipërisë"

Lexo Vendim Nr. 22, datë 14 dhjetor 2017" Për caktimin e kryeredaktorëve të revistave shkencore të Akademisë së Shkencave".

Lexo Vendimin Nr. 2, datë 25 mars 2016: “Për miratimin për botim të titujve të librave të Akademisë së Shkencave për vitin 2016"

Lexo Vendimin Nr. 2/2, datë 21 dhjetor 2015: “Për miratimin për botim të disa titujve librash shtesë, të ASH për vitin 2015"

Lexo Vendim Nr. 2, datë 30 prill 2015: “Për miratimin e titujve të botimeve të Akademisë së për vitin 2015"

Lexo Procesverbalin e Mbledhjes së Këshillit Botues, datë 30 prill 2015

Lexo Vendim Nr. 1, datë 08 prill 2014: “Për miratimin e titujve të botimeve të Akademisë së Shkencave për vitin 2014”


 

Klikoni për të parë botimet e Akademisë së Shkencave në vite