Çmimet Shkencore Kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Edicioni II, Viti 2017

 

Kliko Vendimin Nr. 13, për shpalljen e organizimit të Çmimeve Shkencore Kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2017, datë 1 qershor 2017.

 

Kliko Thirrjen për pjesëmarrje në edicionin e dytë të çmimeve shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2017.

 

flafKliko Thirrjen për pjesëmarrje në edicionin e dytë të çmimeve shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2017 në gjuhën angleze.

 

Shkarkoni deklaratën mbi pranimin e kushteve të konkurimit

 

Shkarkoni deklaratën mbi origjinalitetin dhe autorësinë

 

Shkarkoni kërkesën për konkurim në çmimet shkencore të akademisë