Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Deklarata të IAP-it mbi çështje kryesore të shoqërisë

 

Një fokus qendror i misionit të IAP-it është të arrijë në shoqëri dhe të marrë pjesë në diskutimet mbi çështjet kritike globale në të cilat shkenca luan një rol vendimtar. Që nga fillimi i tij në 1993, IAP ka prodhuar deklarata mbi çështjet me rëndësi thelbësore për njerëzimin. Këto deklarata - të miratuara nga shumica e anëtarëve të IAP-it - nuk janë vetëm një pasqyrim i çështjeve kryesore me të cilat përballet shoqëria, por janë edhe dëshmi e angazhimit të vazhdueshëm të IAP-it ndaj shoqërisë.


Më poshtë vijojnë dy nga deklaratat e fundit të IAP-it, ku Akademia e Shkencave e Shqipërisë ishte pjesë e grupeve të punës nëpërmjet akad. Salvatore Bushati.


Lexo Rezolutë mbi Rolin e Shkencës dhe Teknologjisë në Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë


Lexo Rezolutë mbi Ndryshimet Klimatike dhe Arsimin