Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title
 • Uncategorised
  Article Count:
  185
 • Template
  Article Count:
  9
 • Articles for Slider
  Article Count:
  8
 • Asambleja e ASH

  Anëtarë të Rregullt të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

  Anëtarë të Përhershëm të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

   

  Anëtarë të Asociuar të të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

  Article Count:
  3
 • Akademik
  Article Count:
  3
 • Botime të ASH

  Pranë Akademisë së Shkencave funksionon Këshilli i Botimeve, ku marrin pjesë akademikë dhe punonjës me përvojë të shkencës.

  Në programin e botimeve një vend të shenjuar zënë periodikët: Deri në vitin 2007 Akademia me institutet e saj botonte disa periodikë: Studime filologjike, Studia Albanica, Studime historike, Iliria, Candavia, Studime Biologjike, Studime Gjeografike, Çështje të Folklorit Shqiptar, Kultura Popullore etj. Sot ajo boton dy periodikë në gjuhë të huaj, ku përfshihen artikuj, studime, rezultate konferencash dhe simpoziumesh kombëtare dhe ndërkombëtare për çështje të ndryshme me interes shkencor dhe praktik: Studia Albanica, revistë gjashtëmujore, ku botohen artikuj nga fushat gjuhës, letërsisë, historisë etj., kryesisht në gjuhën frënge; AJNTS - Albanian journal of Natural and Tecnichal Sciences, revistë 6-mujore në gjuhën angleze, (numri i parë i së cilës është botuar në vitin 1996), e cila mbulon të gjitha fushat e shkencave natyrore-teknike.

  Article Count:
  25
 • Të reja
  Article Count:
  128