Baza ligjore për organizimin e çmimeve vjetore shkencore kombëtare

Kliko Rregulloren për themelimin e çmimeve vjetore shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në gjuhën shqipe.

Kliko Urdhër nr. 11 për miratimin e Rregullores, datë 06 tetor 2016.


Kliko Vendimin e asamblesë, për caktimin e anëtarëve, përfaqësues të asamblesë së ASH-së në jurinë e çmimeve shkencore kombëtare vjetore që jep Akademia e Shkencave, datë 30 nëntor 2016.


Kliko Vendimin nr. 9, për caktimin e masës së shpërblimit për fituesit e çmimeve shkencore kombëtare vjetore (2016), që akordohen nga Akademia e Shkencave, datë 04 prill 2017.

flafKliko Rregulloren për themelimin e çmimeve vjetore shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në gjuhën angleze.


Çmimet shkencore kombëtare vjetore

Çmimi shkencor kombëtar vjetor "Çabej" në fushën e shkencave shoqërore - albanologjike, Akademik Eqerem Çabej

Çmimi shkencor kombëtar vjetor "Radovicka" në fushën e shkencave natyrore - teknike, Akademik Petrit Radovicka

Çmimi shkencor kombëtar vjetor i karrierës akademike

Çmimi shkencor kombëtar vjetor për këkuesin e ri më të suksesshëm