Vendim për shpalljen e organizimit 

Kliko për të lexuar Vendimin Nr. 5, datë 10 tetor 2016, për shpalljen e organizimit të çmimeve shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2016.


 

Thirrje për pjesëmarrje

Kliko për të lexuar Thirrjen për pjesëmarrje në edicionin e parë të çmimeve shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2016.


 

Akademik Eqerem Çabej

 

Akademik  Petrit Radovicka