Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Njihuni me draftet e p.ligjeve të reformës

 

Njihuni me draftet e p.ligjeve të reformës në Akademinë e Shkencave 

 

  1. Lexoni draftin e ligjit "Për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë"

  2. Lexoni relacionin shpjegues të projektligjit “Për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë”

  3. Lexoni draftin e "Për kodin e sjelljes për integritet në kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë"

  4. Lexoni relacionin shpjegues të projektligjit “Për kodin e sjelljes për integritet në kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë”