Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

25 janar - Kalendari i mbledhjeve të grupit të përbashkët të punës

 


Lexoni Grupi i punes i ngritur me urdherin e Ministres se Arsimit nr 29 date 16.01.2018 "Per ngritjen e grupit te punes per hartimin e p.ligjit "Per Akademine e Shkencave ne Republiken e Shqiperise" dhe te akteve nenligjore ne zbatim te tij", aprovoi ne mbledhjen e pare kalendarin e punes.