Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Mbledhje e jashtëzakonshme e Asamblesë së Akademisë së Shkencave

 REPUBLIKA E SHQIPËRISË


AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË

KRYESIA


Tiranë, më 06. 09. 2017

 

Lënda: Mbledhje e jashtëzakonshme e Asamblesë së Akademisë së Shkencave

 

Kryesia e ASH-së me propozim të sekretarit shkencor thërret mbledhjen e jashtëzakonshme dhe të zgjeruar të Akademisë së Shkencave me këtë rend dite:

1. Ngritjen e komisionit të akademikëve për të gjitha çështjet e reformës institucionale në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, me mandat të plotë përfaqësimi dhe negocimi nga asambleja e akademikëve.

Mbledhja do të zhvillohet ditën e hënë datë 11 shtator 2017, ora 11. 00 në sallēn "Aleks Buda" në Akademinë e Shkencave.


Merrni masa për pjesëmarrjen!

 

Kryesia e Akademisë së Shkencave