Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

N J O F T I M

 

Në zbatim të ligjit nr. 9655, datë 11.12.2006, “Për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë”, dhe të Statutit, në mbledhjen e Asamblesë së ASH të datës 04 shtator 2017, Asambleja e Akademisë së Shkencave vendosi:


1. PËR KRYETAR TË AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË


Akademik Gudar Beqiraj, fiton me 29 vota PO; 1(një) votë JO; 1(një) fletë votimi e pavlefshme.

http://akad.gov.al/ash/features/kryetari

 

2. PËR ZËVENDËSKRYETAR TË AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË

Akademik i Përhershëm Muzafer Korkuti, fiton me 27 vota PO; 3 (tre) vota JO; 1(një) fletë votimi e pavlefshme.

http://akad.gov.al/ash/features/n-kryetari

 

3. PËR ANËTARË TË RREGULLT TË AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË, titulli "AKADEMIK"

1. Anesti Kondili në fushën e mjekësisë, fiton me 29 vota PO; 1 votë JO dhe 1 (një) fletë votimi të pavlefshme.

 http://akad.gov.al/ash/pdf/cv/A.Kondili.pdf

2. Aurela Anastasi në fushën e drejtësisë, fiton me 28 vota PO; 2 vota JO dhe 1(një) fletë votimi e pavlefshme.

http://akad.gov.al/ash/pdf/cv/A.Anastasi.pdf

3. Efigjeni Kongjika , në fushën e biologjisë, fiton me 28 vota PO; 2 vota JO; 1 (një) fletë votimi e pavlefshme.

http://akad.gov.al/ash/pdf/cv/E.Kongjika.pdf

4. Kosta Barjaba, në fushën e sociologjisë, fiton me 25 vota PO; 5 vota JO; 1(një) fletë votimi e pavlefshme.

http://akad.gov.al/ash/pdf/cv/K.Barjaba.pdf