Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Prenkë Jakova në 100-vjetorin e lindjes


Akademia e Shkencave e Shqipërisë në bashkëpunim me Universitetin e Arteve, Fakulteti i Muzikës
ORGANIZOJNE: “Prenkë Jakova në 100-vjetorin e lindjes (1917-2017)", Tribunë muzikologjike, eskpozitë dhe përshëndetje muzikore
Tiranë, 9 qershor 2017, salla “Aleks BUDA”

PROGRAMI
Ora 10.45: “Ekspozitë fotografike dhe partiturash muzikore”.
Bashkia Shkodër, shoqata Kulturore Artistike “Prenkë Jakova” dhe Familja Jakova.
Ora 11.00: “Tribunë muzikologjike” kushtuar jetës dhe krijimtarisë së kompozitorit Prenkë Jakova
Përshëndetjet: Përshëndetje nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Ministria e Kulturës, Këshilli i Qarkut, Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Postës Shqiptare/Komisioni i Pullës Shqiptare etj.

Kumtesat:
-Prof. Dr. Isak SHEHU: "Shkodra, djepi i shkollës së parë shqiptare të edukimit muzikor dhe Prenkë Jakova, një përfaqësues i denjë i saj"
-Prof. Dr. Fatmir Hysi: "Prenk Jakova – Kompozitor shumëplanësh me frymëzim të thellë njerëzor"
-Dr. Eno Koҫo: "Prenka në ndjesinë time gjatë periudhës së “Skënderbeut” të tij"
-Akademik Vasil S. TOLE: “Prenkë Jakova, si kompozitor atipik”
-Dr. Pandi Bello: ''Fati historik i kompozitorit Prenk Jakova''
-Dr. Spiro Kalemi-Romë: “Prenkë Jakova dhe ne”
-Dr. Mikaela Minga: “Prenkë Jakova midis kulturës muzikore urbane dhe asaj nacionale””
-“Përshëndetje muzikore “a cappella” me krijimtarinë e Jakovës” nga kori polifonik i Shoqatës Kulturore Artistike “Prenkë Jakova” – Shkodër

Tiranë, 9 qershor 2017, salla “Aleks BUDA”
Pëllumb XHUFI