Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Njoftim i Këshillit të Botimeve të Akademisë së Shkencave

 

Te nderuar akademikë! 

Të nderuar studiues shkencorë!


Mbështetur në "Rregulloren mbi kriteret për botim në Akademinë e Shkencave të RSh”, për të promovuar veprat e vërteta shkencore, Akademia e e Shkencave shpall nisjen e procesit të aplikimit për botimet shkencore 2018.


Njoftohet bashkësia shkencore brenda e jashtē vendit për të marrë pjesë në këtë proces konkurrues, duke respektuar kriteret e pëcaktuara për botimet shkencore sipas rregullores së mëposhtme.. Autorët duhet të kryejnë dorëzimin ie dorëshkrimeve pranë ASh-së.


Dosja e një botimi shkencor duhet të përmbajë këto dokumente, të cilat paraqiten në fillim të vitit:


• Kërkesën drejtuar Këshillit të Botimeve;

• Studimin shkencor në format PDF;

• 2 Recensa nga autoritete shkencore: njëri nga recensionuesit duhet të jetë anëtar i Akademisë;

• Deklaratën personale që vërteton se punimi është origjinal;

Në momentin e dorëzimit, autorët duhet të konfirmojnë me shkrim që studimi ose ndonjë studim i ngjashëm, nuk është duke u shqyrtuar ose nuk është pranuar diku tjetër. Nëse një kopje e dorëshkrimit është dorëzuar edhe diku tjetër, autorët duhet të dorëzojnë një kopje të tij, bashkëngjitur me dorëshkrimin e paraqitur në ASh. Oponentëve do t’u kërkohet të komentojnë, nëse ka mbivendosje mes aplikimeve të ngjashme.


Këshilli i Botimeve i Akademisë së Shkencave

 

Tiranë, më 11.12.2017

 

Lexoni rregulloren e botimeve

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencë shkencore ndërkombëtare

 

Thirrje për pjesëmarrje


Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan


Konferencë shkencore ndërkombëtare
(Në 250-vjetorin e lulëzimit të Voskopojës: 1767-2017)


Akademia e Shkencave e Shqipërisë organizon konferencën shkencore ndërkombëtare Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan, (1767-2017), e cila parashihet të mbahet në gjysmën e parë të muajit nëntor 2017. Do të ftohen të bashkëpunojnë edhe institucione e studiues nga Austria, Kosova, Greqia, Maqedonia, Mali i Zi, Hungaria, Bullgaria, Turqia, Polonia, Serbia, Zvicra, Italia, Franca etj.
Në vitin 1767, pas një krize të hierarkisë kishtare, patrikana e Ohrit, nën sufraganitetin e së cilës ishin dhe Voskopoja, Vithkuqi e Korça, e humbi statusin e vet historik, që e trashëgonte qysh nga fillimi i shekullit XI dhe u rikthye nën vartësinë e patrikanës-mëmë të Konstantinopojës.
Dy vjet pas suprimimit të statusit si patrikanë, trashëguar qysh prej Justiniana Prima-s, Voskopoja u dogj për herë të parë. Shkatërrimet dhe djegiet nuk iu ndanë Voskopojës deri në gjysmën e parë të shek. XX. Bashkë me qytetin u dogjën e u shkatërruan kisha e manastire, biblioteka dhe dorëshkrime, ikona dhe ikonostasë. Popullsia e vendit u shpërngul e u shpërnda nëpër Ballkan e Europë dhe vetë Voskopoja u shndërrua nga qendër urbane që kishte të njëjtat zhvillime mendore e lëndore si Europa e le siècle des lumières, në një vendbanim modest.
Statusi i patrikanës, përjashtimi prej sistemit fiskal otoman dhe një lidhje e drejtpërdrejtë e kishës së Voskopojës me Haverin e Madh të Jeruzalemit, ishin tre faktorë të jashtëm që nxitën zhvillimin e qytetit.
Përbërja hetero-kombëtare, hetero-gjuhësore dhe hetero-fetare; struktura demografike dhe lidhjet e shumëfishta me kulturat e mëdha të kohës, janë vetëm disa prej faktorëve të brendshëm të këtij lulëzimi.
Konferenca do të ketë për qëllim të ndriçojë fenomenin e Voskopojës në dritën e koncepteve bashkëkohore të eurokulturës dhe të receptimit empatik të tjetrit. Ajo do të orientohet në këto tema kuadër:

 1. Faktorë zhvillimorë historikë dhe kulturorë, të brendshëm dhe të jashtëm me ndikim në lulëzimin e Voskopojës; 

 2. Dorëshkrimet e Voskopojës: tradita dhe gjendja e tyre sot (Kodiku i Manastirit të Shën Prodhromit, Codex Dimonie);

 3. Voskopoja dhe zhvillimi i alfabeteve në popujt e Ballkanit (Teodor Kavalioti, Teodor Haxhifilipi, abetarja e Mihail Boiagi); 

 4. Voskopoja dhe shekulli i iluminizmit gjuhësor në Ballkan;

 5. Voskopoja dhe rregullimi qytetar i jetës: kodikët e mjeshtërive (esnafët); 

 6. Shekulli i akademisë, tipografisë, fjalorëve dhe gramatikave; 

 7. Gjuhët e Ballkanit përballë njëra-tjetrës. Rreth raporteve lingua franca - lingua vernacula në Voskopojën e shek. XVIII; 

 8. Statusi kishtar i Voskopojës nën patrikanën e Ohrit dhe më pas: rrjedhimet shoqërore-kulturore; 

 9. Voskopojarët pas djegies së Voskopojës, prania e tyre kulturore në Austri, Hungari, Kroaci, Rumani (rasti i piktorit dekorator Teodor Grunde / Grundovich);

 10. Voskopojarët në Manastir dhe në qytete të tjera; 

 11. Voskopoja si model bashkëkohor zhvillimi transnacional dhe transgjuhësor; 

 12. Iluminizmi gjuhësor i Voskopojës dhe ideologjitë kombëtare të popujve të Ballkanit; 

 13. Bajronizmi, idetë filozofike të Leibniz-it për gjuhët popullore dhe zhvillimet në Voskopojë; 

 14. Voskopoja, Janina (Zosimea) dhe qendra të tjera të iluminizmit në Ballkan; 

 15. Vështrime krahasuese tejshkrimeve (transkriptimeve) të burimeve arkivore të Voskopojës nga një kohë në tjetrën. 

 

Koha e mbajtjes së konferencës është parashikuar për në gjysmën e parë të muajit nëntor 2017, një ditë në Tiranë dhe një ditë në Voskopojë.
Komiteti shkencor organizator i konferencës mirëpret propozimet e të interesuarve sipas këtij kalendari:

 1. Dërgimi i titullit të kumtesës me një abstrakt jo më pak se 250 fjalë; preferohet në gjuhën angleze ose në gjuhën shqipe, deri më 15 maj 2017. 
 2. Komiteti shkencor organizator do të vendosë për pranimin e tyre deri më 30 qershor 2017. Regjistrimi do të jetë pa pagesë. 
 3. Akademia e Shkencave e Shqipërisë mbulon koston për lëvizjet e brendshme në Shqipëri, vizitat në vende muzeale-historike, pjesëmarrjen në veprimtari kulturore dhe artistike.
 4. Komunikimi me komitetin shkencor organizator do të realizohet përmes sekretarisë, në adresën elektronike This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Komiteti shkencor organizator i konferencës
Akad. Floresha Dado
Kryetare e Seksionit të Shkencave
Shoqërore e Albanologjike

31 mars 2017 - Mbledhje e zakonshme e Asamblesë së Akademisë së Shkencave

 

Rendi i ditës: Mbledhje e zakonshme e Asamblesë së Akademisë së Shkencave.

10 mars 2017 - Dr. Agim Ballvora “Nderi i Akademisë”

 

Të premten më datë 10 Mars 2017 në mjediset e Akademisë së Shkencavetë Shqipërisë u organizua një ceremoni për dhënien e medaljes “Nderi i Akademisë”, Dr. Agim Ballvorës me motivacionin “Për arritje të shquara inovative ndërkombëtare në kërkimin shkencor në fushën e bioteknologjisë bimore moderne dhe edukimin shkencor e transferimin e teknologjive edhe në Shqipëri”.


Dr. Agim Ballvora ka lindur në Tiranë në Korrik të 1963. Mbas mbarimit të shkollës së mesme “Ismail Qemali”, studioi për Biologji në Universitetin e Tiranës. Mbas mbarimit të studimeve punoi si kërkues në Departamentin e Gjenetikës të Institutit të Kërkimeve Biologjike në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Që nga viti 1990 jeton në Gjermani ku ka punuar në institute të rëndësishme shkencore si ai Max Planck. Në 1995 merr gradën Doktor i Shkencave nga Universiteti i Kolonjës në Gjermani.


Nga viti 2010 është kërkues kryesues në Universitetin e Bonit, Instituti i Shkencave të Kultivimeve dhe Ruajtjes së Burimeve (Institute of Crop Science and Resource Conservation). Ka marrë disa bursa shkencore nga institucione të rëndësishme në Gjermani si DAAD (Deutsche Akademischer Austauschdienst), MPG (Max-Planck Gesellschaft), INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), EMBO (European Molecular Biology Organization), me të cilat ka pasur bashkëpunime me vlerë. Gjithashtu Dr. Ballvora është bashkëzotërues i një patente gjenetike të regjistruar në Europë dhe SHBA. Është lektor i ftuar i disa universiteteve si Universiteti i Napolit Federiko II. Ai është dhe anëtar i Bordit Këshillues të Revistës Shkencore Agronomia Colombiana. Është autor dhe bashkautor i më shumë se 30 artikujve shkencorë, mbi 30 referime në Konferenca të ndryshme të cilat janë produkt i punës së tij kërkimore.


Dr. Ballvora ka dhënë ndihmesën e tij si lektor i ftuar në zhvillimin e dy konferencave ndërkombëtare të organizuara në Tiranë (Simpoziumi Shkencor Ndër-institucional: “Zhvillimet shkencore, institucionale dhe ligjore për përdorimin e sigurt të produkteve bioteknologjike – Nga biosiguria në përdorimin e produkteve bioteknologjike”, organizuar nga Instituti i Kërkimeve Biologjike pranë Akademisë së Shkencave më 2005 dhe Konferenca Ndërkombëtare “Zhvillime bioteknologjike”, organizuar nga Akademia e Shkencave në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Natyrore të Universitetit të Tiranës, më 2011). Në këtë të fundit, Dr. Ballvora paraqiti disa rezultate të punës së tij shkencore me një grup të gjerë kërkuesish nga institucione të njohura në Bon dhe Këln të Gjermanisë në disa fusha shkencore si bioteknologji, gjeodezi dhe gjeoinformacion, të analizës inteligjente dhe sistemit te informacionit, fitosferës dhe dinamikës së ekosistemeve.


Dhënia e kësaj medalje do t’i shërbejë Dr. Ballvorës për të qenë gjithmonë pranë studiuesve shqiptarë të kësaj fushe me bashkëpunime në projekte të përbashkëta, si dhe pranë studentëve për të përmirësuar kurrikulat në disiplina të tilla bashkëkohore me vlerë të gjithanshme.

18 maj 2017 - Krijimet muzikore të akademikut Vasil Sofokli Tole

U zhvillua me sukses në Prishtinë, në sallën qendrore të ASHAK-ut, aktiviteti i përbashkët i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë me krijimet muzikore të akademikut Vasil Sofokli Tole.


Më poshtë fjala përshëndetëse e akademikut Gudar Beqiraj, zëvendëskryetar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.


Prishtinë, më 18 maj 2017
I nderuar zëvendëskryetar akademik Ali Aliu, e kolegë të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës,
Të nderuar akademikë, profesorë, kompozitorë, artistë, nxënës e studentë pjesëmarrës në këtë veprimtari,
Jemi të gëzuar që së bashku jemi në këtë aktivitet të radhës në kuadër të protokoll-marrëveshjes 2015–2017 të nënshkruar mes Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave e të Arteve të Kosovës. Akademitë tona kanë gjetur rrugët dhe mundësitë e duhura për të realizuar edhe bashkëpunime si ky i sotmi në fushë të artit e të krijimtarisë muzikore: aktivitet i kompozitorit akademik Vasil S. Tole në Prishtinë, pas atij të akademik Ballatës në Tiranë.
Muzika ka qenë e pranishme në Tiranë e në Prishtinë, por këtë herë janë akademitë tona që i kanë bërë pjesë të protokollit të nismave të përbashkëta shkencore dhe kulturore të tyre, dhe kjo është e reja. Ajo që dua të theksoj është se, duke e pasur bashkëpunimin me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës si prioritet mbi prioritetet, neve nuk na është bërë dhe nuk do të na bëhet pengesë asnjë kornizë burokratike apo organizative, pasi shkenca dhe arti nuk kanë kufij mes tyre.
Angazhimin tonë për të shtuar fushat e punës së përbashkët e rrit fakti që edhe shkenca, edhe arti, bashkohen në funksionet themelore të akademive tona: te njëjtësia e gjuhës, identiteti dhe zhvillimi shpirtëror i përbashkët. Ne kemi përparësinë të ngrihemi edhe mbi ata kufij që kanë mbetur, prej ndryshimit të hartës gjeorajonale në fund të shekullit të kaluar. Për ne bota shqiptare shkon deri atje ku kufirin e cakton gjuha, trashëgimia shpirtërore dhe identiteti i njëjtë kombëtar.
Duke i uruar mbarësi këtij koncerti, të një akademiku dhe kompozitori shqiptar, dua t’ju siguroj se Akademia e Shkencave e Shqipërisë i qëndron besnik fatit të vet, si institucioni që ruan, studion, përuron dhe bën pjesë të imazhit të vet kombëtar gjithçka që i takon botës shqiptare, në kulturën materiale e shpirtërore.


Ju faleminderit!
www.akad.gov.al