Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Vijon procesi i reformës në Akademinë e Shkencave.

 

Grupi i punës i ngritur me urdhër të ministres së Arsimit, Sportit e Rinisë zhvilloi sot, datë 15 Mars 2018, në sallën “Akademikët”, takimin radhës dhe diskutoi rekomandimet dhe komentet e përcjella deri tani, përfshirë edhe rekomandimet nga rrjeti europian ALLEA dhe Akademia Kombëtare Gjermane Leopoldina për projektligjin e Akademisë së Shkencave dhe për “Kodin e etikës për integritet në kërkimin shkencor në vend” të hartuara nga ky grup.


Takimi tjetër do të zhvillohet në datën 19 Mars 2018.