Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

 

Më 19 shkurt 2018, në kuadër të protokollit dyvjeçar të bashkëpunimit ndërakademik (2018-2019), u zhvillua takimi ndërmjet Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

Zëvendëskryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës (ASHAK) akad. Jusuf Bajraktari u prit nga akad. Vasil S. Tole, Sekretar i Përgjithshëm. Gjatë takimit, akad. Jusuf Bajraktari u njoh edhe me ecurinë e reformës në Akademinë e Shkencave.