Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Vijon procesi i reformës në Akademinë e Shkencave

 

Grupi i punës i ngritur me urdhër të ministres së Arsimit, Sportit e Rinisë, mbështetur “Kalendarit të takimeve” zhvilloi sot në sallën “Akademikët” takimin e zgjeruar me Këshillin Ekzekutiv të Akademisë së Shkencave dhe me akademikët në përbërje të seksioneve shkencore të saj, për diskutimin dhe tërheqjen e mendimeve për draftligjin e Akademisë së Shkencave, për “Kodin e etikës për integritet në kërkimin shkencor në vend” dhe për statutin e ri të ASH-së të hartuara nga ky grup.

 

Takimi i radhës do të zhvillohet në datën 14 shkurt 2018 me kërkuesit shkencorë në institutet kërkimore shkencore dhe ato të universiteteve.